Alt det praktiske

Forretningsbetingelser - Befordringsbestemmelser - Passagerrettigheder - Cookies

Almindelige Forretningsbetingelser

Følgende Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for køb hos MOLSLINJEN A/S, CVR nr. 17881248.

De Almindelige Forretningsbetingelser er gældende fra den 10. november 2021.

Almindelige Forretningsbetingelser

Befordringsbestemmelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os chartret færge finder sted efter Molslinjen A/S’ Almindelige Forretningsbetingelser som kan læses på molslinjen.dk. I tillæg hertil gælder nærværende befordrings-bestemmelser for dit ophold ombord på færgen.

Nærværende Befordringsbestemmelser er gældende fra d. 18. december 2018.

Befordringsbestemmelser

Passagerrettigheder

Vi følger Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje, disse finder anvendelse fra den 18. december 2012

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder kan ses ved at følge linket til EU’s resumé, til højre på denne side.