Om selskabet

Årsrapporter

Om selskabet

Samfundsansvar (CSR)

Her finder du MOLSLINJENs politik for samfundsansvaret, Code of Conduct og FAQ, CoP-rapport, redegørelse for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen samt mulighed for forslag til forbedringer af vores samfundsmæssige ansvar.

Politik for samfundsansvaret

Code of Conduct

CoP-rapport

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Forslag til hvordan vi kan håndtere vores samfundsansvar bedre