Molslinjens ansvarlighed

I forretningsrelationer

Spørgsmål og svar

Ansvarlighed i forretningsrelationer

Molslinjens udarbejdelse af en Code of Conduct (CoC) er en del af vores arbejde med at sikre ansvarlig virksomhedsadfærd hos vores forretningsrelationer.

Molslinjen forsøger at sikre, at ellers oversete risici i vores værdikæde bliver identificeret, at eskalering af indvirkninger til skade både for vores og vores forretningsrelationers omdømme forebygges, og at interessenterne bliver involveret. Dette til gavn for vores virksomhed og samfundets bæredygtige udvikling.

Baggrunden for dette arbejde findes i vedtagelsen af den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber (OECD) – begge vedtaget i 2011. Disse retningslinjer sætter i dag den globale standard for, hvad der konkret kan forventes af enhver virksomhed i forhold til virksomhedens håndtering af negative indvirkninger på samfundet – virksomhedens samfundsansvar. Molslinjen ønsker at møde denne standard bl.a. ved at bruge den, når vi engagerer os med vores forretningsrelationer.

Denne Frequently Asked Questions (FAQ) oplister en række ofte stillede spørgsmål om vores tilgang til ansvarlighed i forretningsrelationer og vores CoC. FAQ'en kan understøtte Molslinjen og vores forretningsrelationer i arbejdet med ansvarlighed i forretningsrelationer og består af to dele. Første del dækker interne spørgsmål til brug i tvivlstilfælde. Anden del kan bruges direkte i dialogen med forretningsrelationer, når de henvender sig med spørgsmål.

Til internt brug

2. Spørgsmål og svar

FAQ til internt brug

Til eksternt brug f.eks. i dialog med forretningsrelationer og andre interessenter

3. Spørgsmål og svar

FAQ til eksternt brug