Politik for samfundsansvaret

Molslinjens politik

Politik for samfundsansvaret

Den tredobbelte bundlinje

Molslinjen vil bidrage til bevægelsesfriheden ved at tilbyde hurtige og komfortable rejser.

Gennem vores tjenester vil vi udvise ansvarlig virksomhedsadfærd ved løbende at identificere, forebygge eller afbøde negative indvirkninger på en bæredygtig udvikling.

Vores forpligtelse hviler på internationalt anerkendte principper, som er nødvendige for at opnå en bæredygtig udvikling, dvs. menneskerettigheds- (herunder arbejdstagerettigheder), miljø- og antikorruptionsprincipper.

Principperne oplistes af FN’s Global Compact og gøres operationelle gennem FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.

Vi overholder national lovgivning, uanset hvor vi opererer. Herudover vil vi løbende identificere, forebygge og afbøde negative indvirkninger på kerneprincipperne for menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Vi vil kommunikere om, hvordan vi håndterer disse indvirkninger.

Vi vil håndtere de potentielle og faktiske negative indvirkninger, som vi forårsager eller bidrager til, eller som vi er direkte forbundet til gennem vores forretningsforbindelser, f.eks. vores leverandører.

Vores forventninger til medarbejdere

Vi forventer, at vores medarbejdere vil bistå os med at leve op til vores forpligtelse ved at handle i overensstemmelse med denne politik i deres daglige arbejde.

Vi vil integrere politikken i det daglige arbejde for både vores medarbejdere og ledelse gennem træning, kommunikation og løbende indvirkningsanalyser.

Vores forventninger til forretningsforbindelser

Vi forventer, at alle vores forretningsforbindelser efterlever den globalt aftalte minimumsstandard for ansvarlig forretningsførelse, som er gengivet i denne politik.

Forretningsforbindelser skal undgå at forårsage eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettigheds-, miljø-, og antikorruptionsprincipperne og adressere negative indvirkninger, når de opstår.

Bliver vi opmærksomme på negative indvirkninger, der ikke håndteres, hos vores forretningsforbindelser eller i vores værdikæder, vil vi bruge eller opbygge påvirkningskraft til at få den virksomhed, der forårsager eller bidrager til indvirkningerne, til at håndtere disse og sikre os, at indvirkningerne forebygges eller afbødes for fremtiden.

Integration

Denne politik er afspejlet i alle relevante politikker, retningslinjer og procedurer i virksomheden.

For at sikre efterlevelse opfordrer vi alle vores medarbejdere, kunder, forretningsforbindelser og andre interessenter til at gøre os opmærksomme på væsentlige potentielle og aktuelle negative indvirkninger i forhold til menneskerettighederne, miljøet og antikorruption, som kan sættes i forbindelse med vores tjenester, produkter eller forretningsforbindelser.

Politikudvikling

Denne politik er udviklet og godkendt af bestyrelsen. Molslinjen har benyttet eksterne eksperter til at medvirke ved udarbejdelsen af politikken.

Politikken er offentligt tilgængelig og formidles både internt og eksternt. For at afspejle den løbende implementering og sikre, at vi fastholder fokus på bæredygtig udvikling, vil vi tage politikken op til revision hvert andet år.